Saturday, August 13, 2011

Kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah

Surah Yusuf : Ayat 87 (Ayat ini adalah percakapan nabi Ya'kub kepada anak-anaknya setelah nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin hilang/ditahan.....
"Wahai anak-anakku ! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), DAN JANGANLAH KAMU BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allag itu melainkan kaum yang kafir"

No comments:

Post a Comment